Відокремлені підрозділи громадського об'єднання. Державна реєстрація відокремлених підрозділів громадського об'єднання

Відокремлені підрозділи громадського об'єднання.

Державна реєстрація відокремлених підрозділів громадського об'єднання

 

            В процесі діяльності громадських об'єднань може поставати необхідність створити відокремлені підрозділи, які будуть представляти інтереси громадського об'єднання на певній території та здійснювати заходи щодо реалізації мети діяльності громадського об'єднання.

            Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно із статутом.

            Відокремлені підрозділи громадського об’єднання створюються та реєструються без статусу юридичної особи. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об’єднання.

            Відокремлені підрозділи громадського об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання.           Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту громадського об’єднання.

            Для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання зі статусом юридичної особи подаються такі документи:

            заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

            примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об'єднання зі статусом юридичної особи про створення відокремленого підрозділу;

            структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

            витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником громадського об'єднання зі статусом юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

            нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником громадського об'єднання зі статусом юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

            Звертаємо увагу, що станом на 07.12.2020 нормативно-правовий акт, яким затверджено форму та структуру власності ще не прийнято!

            За державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання зі статусом юридичної особи адміністративний збір не справляється.

            Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації відокремленого підрозділу громадського об'єднання зі статусом юридичної особи - не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Контактні номери телефонів з питань державної реєстрації громадських формувань у Луганській області - 0645242216, 0953624202.

Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді надсилати електронні звернення та ін.

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Оцінювання якості обслуговування

За допомогою даного сервісу Ви зможете провести оцінювання якості обслуговування в Центрі надання адміністративних послуг